Zakonodavstvo | Ispravak novog zakona

Već nam je stigao ispravak novog Zakona o zaštiti na radu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 94 od 24. listopada 2018. Iako je greška minorna ipak valja ju objaviti kako poslije ne bi došlo do zabune prilikom korištenja zakonskog teksta.  Dakle, U članku 33. stavku 7. riječi u zagradi koje glase: "(Narodne novine«, br. [...]

2018-11-06T14:28:48+01:006.11.2018|

Zakonodavstvo | Izmjene i dopune zakona o zaštiti na radu

Kako sve već neko vrijeme zna na Sabor je poslan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji je u našem najvišem zakonodavnom tijelu i prihvaćen većinom glasova na sjednici od 12.listopada ove godine.  U nastavku vam donosimo cijeli tekst Zakona: HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O [...]

2018-10-26T09:21:05+02:0026.10.2018|

Zakonodavstvo | Novi pravilnik

Ovih dana na snagu stupa novi: "Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima". Koje on novosti donosi pročitajte u nastavku teksta: MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Na temelju članka 45. stavka 5., a u vezi s člankom 49. stavkom 5. Zakona o zaštiti na radu [...]

2018-10-17T09:07:23+02:0017.10.2018|

Zakonodavstvo | Novi pravilnik za privremena gradilišta

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je novi Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Njime se utvrđuju mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika na privremenim gradilištima.  Preuzmite PDF navedenog pravilnika MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Na temelju članka 78. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14 i 118/14), [...]

2018-06-14T10:07:14+02:0014.06.2018|

Narodne novine | Novi OR obrazac

U Narodnim novinama je 29.12.2017 izašao novi: "Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti". U njemu se određuje izgled novog OR obrasca koji je u primjeni od svibnja prošle godine. Naravno, OR obrazac u aplikaciji WebZNR je usklađen sa [...]

2018-01-04T09:41:33+01:004.01.2018|

Zakonodavstvo | Nova uredba za granične vrijednosti emisija

Vlada Republike Hrvatske donijela je novu uredbu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zraku iz nepokretnih izvora. Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, praćenje i vrednovanje emisija, upis podataka o nepokretnim izvorima u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve u registar [...]

2017-09-07T09:50:33+02:007.09.2017|

Zakonodavstvo | Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donijelo je na sjednici, održanoj 2.lipnja 2017 godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada. Što novo donosi ovaj Pravilnik pročitajte u nastavku teksta: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1214 Na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne [...]

2017-09-12T14:39:20+02:0023.08.2017|

Zakonodavstvo | Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je novi: "Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom". Tekst cijelog pravilnika donosimo vam u cijelosti: PDF TEKST NN 27/2017, Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom   MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA [...]

2017-09-12T14:39:22+02:0029.03.2017|

Zakonodavstvo | Pravilnik o ZNR-u pri uporabi radne opreme

U Narodnim Novinama 1.3.2017 godine objavljen je novi Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme kojeg je donijelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Tekst pravilnika donosimo vam u cijelosti: MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA   Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 [...]

2017-09-12T14:39:23+02:007.03.2017|

Stajalište HUP-a o akcijskom planu Vlade

Posljednjih desetak dana tema zaštite na radu dobila je jednu specifičnu dimenziju i moguće da o kontekstu teme nisu svi naši članovi upoznati, stoga vam želimo dati potpune informacije kako biste bili informirani, kao i da zaustavimo, vjerujemo nenamjerno, krivo tumačenje ove teme pa i strah koji može izazvati. Dakle, prije desetak dana Vlada RH [...]

2017-09-12T14:39:23+02:0020.01.2017|