Ponosni smo objaviti kao je vodeća tvrtka na IT tržištu Hrvatske i jedna od najvećih grupacija u Hrvatskoj Msan grupa d.d. novi korisnik aplikacije WebZNR.

Ovih dana je potpisan ugovor kojim su Linija koda d.o.o. i  M san grupa d.d. dogovorili suradnju, a kojim će M san grupa d.d. koristiti aplikaciju WebZNR u svojim službama zaštite na radu i zaštite od požara.

I ovom suradnjom aplikacija WebZNR se pokazala kao najbolje tehničko rješenje za evidenciju zaštite na radu i zaštite od požara dostupno na tržištu te kao rješenje koje su odabrale sve vodeće tvrtke u Hrvatskoj.

Nadamo se da je ovo samo početak duge i uspješne suradnje tvrtke Linija koda d.o.o. i M san grupe d.d.