Procjena rizikaDrago nam je najaviti novi modul za aplikaciju WebZNR – procjena rizika. Modul je ovih dana završen i implementiran u aplikaciju. Nakon dugog rada na ovom modulu aplikacije i njegovog testiranja vjerujemo da našim postojećim i budućim klijentima možemo ponuditi još jedan izvrsni dodatak na aplikaciju WebZNR koji će im znatno olakšati poslovanje.

Ono što nas razlikuje od naše konkurencije je činjenica da naši korisnici će dobiti modul procjene rizika bez dodatnih troškova odnosno isti će za njih biti besplatan.

Modul procjene rizika unutar aplikacije WebZNR prati istu logiku aplikacije gdje korisnik prolazi kroz elemente procjene pri tome dodajući podatke u aplikaciju.

Procjena sa sastoji od slijedećih elemenata:

  • Opći podaci
  • Podaci o objektima namijenjenima za rad
  • Podaci o voditelju i članovima radne skupine
  • Mjesto rada
  • Radno mjesto
  • Poslovi
  • Korektivne mjere
  • Preventivne mjere
  • Uređaji
  • Kemijske tvari

Modul, kao uostalom i samu aplikaciju krasi intuitivno sučelje i lite dizajn. Vjerujemo da će svi naši postojeći i budući klijenti na lak način snaći u aplikaciji te da će jednostavno, kvalitetno i brzo moći izraditi procjene rizika u svojim tvrtkama. 

Na kraju modula klikom generirate Word dokument u kojem naknadno možete dodati podatke koje smatrate potrebnima. Naglašavamo da je modul trenutno u BETA modu što pak znači da ga testiramo i dorađujemo prema potrebama i prijedlozima naših klijenata.

I vaše mišljenje nam je važno stoga vas pozivamo da nam pošaljete vaše prijedloga kako bi ovaj modul kao i ostatak aplikacije bio što bolji i funkcionalniji.