Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada ILO (International Labour Organization) obilježava “Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu” s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. Svjetski sindikalni pokret 28. travanj također obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu.

Ovim putem WebZNR tim želi vam puno uspjeha u daljnjem radu i podizanju svijesti o zaštiti na radu. Uz naš doprinos i vaš rad nadamo se daljnjem smanjivanju broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u godini koje je pred nama.