Od 7.prosinca 2020. do 1.ožujka 2021.godine otvoreno javno savjetovanje o Strateškom okviru EU-a za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu 2021.-2027. Sigurnost i zdravlje radnika na radu stvar je širokog interesa stoga Vas potičemo da se uključite u savjetovanje izražavanjem svojih stavova. Prvi cilj ovog javnog savjetovanja je prikupljene informacija i mišljenja koji će se upotrijebiti za ocjenu trenutačnog strateškog okvira EU-a te će poslužiti kao temelj za pripremu i poboljšanje novog okvira za razdoblje 2021. – 2027.
Drugi cilj savjetovanje da osigura okvirnu politiku za poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na nacionalnoj i na razini EU-a. Poseban će se fokus posvetiti poticanju država članica da usvoje nacionalne strategije koje će se nadovezati na strategiju EU uzimajući u obzir nacionalne posebnosti i nacionalne zakone i prakse.
Za sve nas je ovo izazovna i teška godina puna problema, nepredviđenih događaja te učenja i prilagođavanja na novonastale situacije . Kako bih spriječili nove probleme i poboljšali nadolazeću godinu smatramo da ulaganje u zaštitu na radu zapravo ulaganje u radnike, čime se izravno jača i konkurentnost samog poduzeća, ali i Hrvatske kao zemlje. Sve su promjene polagane i nerijetko teške, ali osobnim, zajedničkim, intenzivni, organiziranim djelovanjem možemo stvoriti zdravije i sigurnije radno okruženje što je glavni cilj.

Više informacija o javnom savjetovanju i ispunjavanju upitnika možete saznati na :
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-/public-consultation