Zavod za unapređivanje zaštite na radu izradio je prijedlog sustava licenciranja stručnjaka zaštite na radu. Kroz tri odvojena prijedloga ( Pravilnik o registru stručnjaka zaštite na radu, Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu te Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ) pravilnika Zavod želi naglasiti važnost prije svega uspostave jedinstvenog registra stručnjaka zaštite na radu na području Republike Hrvatske, temeljem kojeg će svaki registrirani stručnjak zaštite na radu moći, uz ispunjavanje određenih uvjeta, dobiti odobrenje za samostalni rad odnosno licencu.

Ovim prijedlozima ZUZNR nastoji uvesti reda u evidenciji, usavršavanju i licenciranju stručnjaka zaštite na radu čime se želi povećati razina stručnosti, profesionalnosti i cijeloživotnog obrazovanja.

Radni prijedlog Pravilnika o registru stručnjaka zaštite na radu uređuje sadržaj i način vođenja Registra stručnjaka zaštite na radu kojeg će u elektronskom obliku voditi Zavod u okviru Informacijskog sustava ZUZNR.

Radni prijedlog Pravilnika o trajnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu utvrđuje načela, sadržaj, načine, rokove i postupak trajnog stručnog usavršavanja, te propisuje rad Povjerenstva za trajno stručno usavršavanje, kao tijela Zavoda koje će u suradnji s drugim dionicima donositi godišnje programe, odluke o priznavanju, kategorizaciji i bodovnom vrednovanju svih oblika stručnog usavršavanja i dr. Ovdje se želi uvesti sustav bodovanja čime će se zasigurno povećati informiranost stručnjaka zaštite na radu. 

Radni prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad uređuje postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja Odobrenja za samostalni rad – Licence.

Više o pridlozima novih pravilnika možete pročitati na stranicama ZUZNR-a.

2016-12-19T09:48:38+01:00 19.12.2016|
Da biste isključili Google Analytics kliknite ovdje