Uvedena je nova opcija na kratici radnika pod: “Posebni uvjeti rada”. 

Naime ako radnik ima označeno polje: “Noćni rad” aplikacija će tražiti od vas da radnik ima važeće Uvjerenje za noćni rad.