Organizacijske jedinice su dio evidencije zaštite na radu koji se preuzima iz organizacijske strukture same tvrtke ili se, u nekim slučajevima, kreira samo za odjel zaštite na radu. U bilo kojem slučaju organizacijska struktura je dio evidencija koji se dosta često mijenja, pojedine organizacijske jedinice se gase ili se premještaju na drugo mjesto u organizacijskoj strukturi odnosno otvaraju se nove organizacijske jedinice. 

Iako su naši korisnici i do sada lako mogli upravljati organizacijskom strukturom dodali smo novu mogućnost koja će vjerujemo upravljanje učiniti još lakšim

Naime, sada kada želite obrisati neku organizacijsku jedinicu aplikacija WebZNR će vam automatski ponuditi mogućnost želite li i ako da u koju organizacijsku jedinicu premjestiti radnike ili radnu opremu iz organizacijske jedinici koju brišete. Na ovaj način više nećete morati to raditi ručno već ćete odabirom nove organizacijske jedinici automatski prebaciti sve radnike i radnu opremu te nastaviti voditi njihove evidencije u novoj organizacijskoj jedinici. 

I na ovaj način nadamo se što više optimizirati aplikaciju kako bi korištenje aplikacije bilo što jednostavnije i efikasnije za naše korisnike. 

Uskoro ćemo predstaviti još cijeli niz novosti u aplikaciji. Kako bi redovno dobivali vijesti o novostima u aplikaciji WebZNR prijavite se na naš newsletter ukoliko to već niste učinili.