WebZNR aplikacija već dugo ima funkcionalnost pristupa putem QR koda dijelu informacija o uređaju ili objektu ispitivanja. Naravno pri tome stručnjak ima mogućnost definirati prava tko smije pristupiti podacima o uređaju. Ovaj modul je i u skladu sa GDPR regulativom jer se prikazuju samo podaci koji smiju biti javno dostupni. Naša je preporuka da imate upaljenu opciju: “Dostupno za sve”, jer time omogućavate da svi zainteresirani dobiju uvid u osnovne informacije o uređaju, ispitivanjima koja su napravljena na njemu i upute za rad koje možete na ovaj način učiniti dostupnima.

Do sada smo kao mogućnost ispisa imali dostupno 3 formata Hama standarda dok smo sada dodali još jedan opće prihvaćeni standard Avery i to u dvije veličine – L7912 i L6316. Nadamo se da ćemo vas i na ovaj način potaknuti da koristite ovu mogućnost koja je za sve naše klijente potpuno besplatna.

Ako vas i dalje zanima na koji način možete početi koristiti ovu opciju u svojoj tvrtki molimo da nam se javite. Rado ćemo asistirati u podešavanju i pripremi  za korištenje ovog dijela aplikacije.