HZZO s današnjim danom uveo u primjenu novi tiskanicu za prijavu ozljede na radu. Dakle od 04.05.2017 u upotrebi je nova tiskanica, a istu sa današnjim danom možete naći i u vašoj WebZNR aplikaciji. 

Korisnici WebZNR aplikacije ne moraju poduzimati nikakve korake po ovom pitanju pošto je u njihovim aplikacijama već implementirana nova tiskanica te će sve prijave ozljede na radu od današnjeg datuma biti upisane kroz novu formu tiskanice. 

Izgled nove tiskanice donosimo u nastavku teksta:

Download (PDF, 380KB)