Kako bi naši klijenti na što bolji način mogli testirati kreiranje zapisnika kroz aplikaciju WebZNR osigurali smo nekoliko predložaka koji će vam omogućiti da putem WebZNR aplikacije kreirate najčešće zapisnike i preuzmete ih ispisane na naše predloške. Za sada tu slijedeći predlošci:

  • Radi okoliš – fizikalne štetnosti
  • Radna oprema
  • ZOS
  • ZOP
  • Zapisnik o osposobljenosti ovlaštenika
  • Zapisnik o osposobljenosti povjerenika
  • Osposobljavanje za provođenje evakuacije
  • Rad na računalu
  • Zapisnik o potencijalo opasnim situacijama/incidentima

Ukoliko prava ili fizička ovlaštena osoba bude zainteresirana za naše riješenje, u svrhu testiranja, možemo postaviti zapisnik potpuno napravljen prema njihovom predlošku nakon čega će moći dobiti zapisnike u obliku kakve su i do sada koristili. Na ovaj način nudimo potpuni proof of concept kako bi mogli biti sigurni da će ISZNR modul aplikacije WebZNR zadovoljiti vaša očekivanja i pridonijeti lakšem, bržem i sigurnijem radu sa zapisnicima.