U sklopu aplikacije ovo ljeto smo razvili novi modul – Skladište zaštitnih sredstava. Ovaj novi modul omogući će korisnicima aplikacije WebZNR da prate stanje skladišta zaštitnih sredstava na više lokacija (organizacijskih jedinica).

Na ovaj način će stručnjaci zaštite na radu moći imati točan uvid u količine zaštitnih sredstava na pojedinoj lokaciji, te će putem aplikacije moći dodavati novu robu na stanje dok će aplikacija WebZNR pratiti izlaz zaštitnih sredstava.

Stanje vaših skladišta uvijek ćete jednostavno moći pratiti putem novog izvještaja koji je dodan u aplikaciju: “Stanje skladišta“.

Cijeli postupak uključivanja ove opcije, definiranja skladišta, povezivanja i praćenje stanja opisan je u našim uputama koje možete uvijek naći putem naše stranice kroz glavnih izbornik ili putem OVOG LINKA