I dok Vlada RH smatra kako je područje zaštite na radu ono na kojem treba raditi uštede poslodavcima broj prijavljenih ozljeda u Hrvatskoj i dalje nezaustavljivo raste. Tako je danas HZZO objavio nove statistike za 2017 godinu koje su potvrdile kako rast broja ozljeda na radu nije zaustavljen niti u 2017 godini. Na žalost time su potvrđene sumnje kako će koketiranje s poslodavcima oko mjera uštede preko smanjenih obaveza kada je u pitanju zaštita na radu odbiti se o glavu cijelom društvu.

Štetu koju trpi država i gospodarstvo radi velikog broja ozljeda, a slijedno tome i broja bolovanja te privremene ili trajne nesposobnosti za rad, zasigurno je puno veća od onog što se eventualno uštedjelo mjerama Vlade RH. 

Podaci koje je objavio HZZO govore sljedeće:

  • Broj ozljeda 2015: 16 228
  • Broj ozljeda 2016: 16 529
  • Broj ozljeda 2017: 18 036

Naravno rastao je i broj profesionalnih bolesti:

  • Prijava o profesionalnoj bolesti 2015: 139
  • Prijava o profesionalnoj bolesti 2016: 197
  • Prijava o profesionalnoj bolesti 2017: 206

Po tim podacima lako je vidljivo da ozljede na radu ne samo da bilježe rast nego je taj rast iznos 9% na godišnjoj razini što je podatak koji je zaista zabrinjavajući. U tjednu Svjetskog dana zaštite na radu ovo je samo jedan pokazatelj gdje se nalazimo kao društvo kada je u pitanju briga za sigurnost i zdravlje radnika.