Već nam je stigao ispravak novog Zakona o zaštiti na radu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 94 od 24. listopada 2018. Iako je greška minorna ipak valja ju objaviti kako poslije ne bi došlo do zabune prilikom korištenja zakonskog teksta. 

Dakle, U članku 33. stavku 7. riječi u zagradi koje glase: “(Narodne novine«, br. 71/04. i 118/14.)”, trebaju glasiti: “(»Narodne novine«, br. 71/14. i 118/14.)”. Dakle poziva se na zakon koji je objavljen u broju 71. iz 2014 godine, a ne u broju 71. iz 2004 godine kako bi se moglo iščitati iz originalnoga teksta.