U Narodnim Novinama 5/2021. objavljen je novi  Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme. 
Prema navedenom pravilniku Poslodavac mora osigurati i staviti na raspolaganje radnicima tehničke upute te upute za uporabu osobne zaštitne opreme. Tu obavezu koja Vam se nalaže prema pravilniku možete osigurati tako da upute postavite ili izradite  u našoj aplikaciji , a radnicima omogućiti uvid u postavljene upute preko korisničkog portala. Također, povjerenici s pristupom WebZNR-u automatski zadovoljavaju uvjet članka 13, a radnici putem korisničkog portala i članak 14.

Cijeli tekst možete  pročitajte u nastavku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_01_5_111.html