U posljednjih par godina svjedoci smo velikog trenda online aplikacija – češće nazivanih cloud aplikacija (aplikacije u oblaku) i sve većeg napuštanja desktop aplikacija u korist online aplikacija. Tu treba samo spomenuti Google, Facebook, Microsoft (Office 365) od onih najvećih koji predvode ovaj trend koji će s vremenom zasigurno postati glavni oblik distribucije i korištenja software-a.

Nameće se pitanje koje su prednosti online aplikacije naspram klasičnih aplikacija instaliranih na računalima samih korisnika. Krenimo sa temom isplativosti cloud aplikacije naspram klasičnih desktop aplikacija:

Cloud aplikacije se nalaze na web serverima u sklopu serverskih centara koji zadovoljavaju sve norme potrebne za nesmetani rad aplikacije i sigurnost Vaših podataka. To uključuje sami fizički smještaj servera, sustav za pohranu podataka, sustav za izradu lokalnih i dislociranih sigurnosnih kopija podataka, protuprovalni sustavi, protupožarni sustavi, klimatizacijski sustavi, više linkova na internet sa velikom propusnošću podataka na svakom linku itd. I laiku je stoga jasno kako bi pariranje ovakvim zahtjevima na lokalnoj razini IT infrastrukture značilo ogromna ulaganja u infrastrukturu i radne sate stručnjaka.

Samo po sebi se stoga nameće zaključak kako će desktop aplikacije biti ili znatno skuplje od cloud rješenja ili će biti znatno nesigurnije, ukoliko potrebno ulaganje izostane.

Budimo iskreni na prvu se desktop aplikacije uvijek čine jeftinijima no ono što je potrebno gledati je takozvani TCO (total cost of ownership) odnosno ukupnu cijenu vlasništva nad aplikacijom. Naime, lokalno instalirana aplikacija uzima veliki udio u resursima koji se troše na održavanje lokalnog računala i same instalacije koja je na njemu, lokalne infrastrukture migracije na novo računalo, uklanjanje pogrešaka…. Sve su to realni troškovi koji se lako mogu izračunati, a koji u cloud aplikaciji praktično ne postoje.

Cloud aplikacije se konstantno održavaju i nadograđuju pri čemu korisnik nije ometan i od njega se ne traži nikakva radnja, a za svoj novac konstantno dobiva nove mogućnosti i nadogradnje.

Na kraju da sumiramo. Ukoliko želite maksimalnu dostupnost, pouzdanost i sigurnost aplikacije i podataka u njoj odabrati ćete cloud aplikaciju kao što je to WebZNR pri čemu će TCO biti znatno povoljniji od onog koji je kod desktop aplikacija koje trenutno možete naći na tržištu.