Hrvatski Sabor je 2007. godine 28. travnja proglasio Danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Ovim se željelo ukazati dužnu pažnju zaštiti na radu i upozoriti na obavezu skrbi cijelog društva o primjerenim radnim i životnim uvjetima.
Još od 1996. godine u 120 zemalja svijeta toga se dana obilježava i Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike. Obilježavanjem toga dana nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu su temeljno ljudsko pravo navedeno u Povelji Europske unije o temeljnim ljudskim pravima.

Tvrtka Linija koda d.o.o. trudi se svojim djelovanjem doprinijeti povećanju sigurnosti radnika na njihovim radnima mjestima te stoga nastavljamo akciju u kojoj svim tvrtkama do 49 zaposlenih nudimo aplikaciju WebZNR bez naknade. Smatramo da na ovaj način aktivno se uključujemo u kampanju podizanja svijesti o zaštiti na radu i realno umanjujemo rizike za živote i zdravlje radnika u Hrvatskim tvrtkama. 

Također nastavljamo i suradnju sa Veleučilištima u Karlovcu, Rijeci i Velikoj Gorici kojima za potrebne izobrazbe novih stručnjaka zaštite na radu također bez naknade ustupamo korištenje aplikacije WebZNR. 

Ovo je jedan od rijetkih primjera gdje se riješenje koje je po svim relevantnim pokazateljima vodeće na tržištu nudi tvrtkama i obrazovnim ustanovama bez naknade za korištenje

Nadamo se da ćemo ovakvim pristupom poslovanju dati svoj obol povećanju sigurnosti radnika u hrvatskim tvrtkama te da ćemo zajedno postići zajednički cilj – 0 ozljeda na radu