U pripremi je novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Svi stručnjaci zaštite na radu mogu se uključiti sa svojim prijedlozima na stranicama e-Savjetovanja i dati svoje prijedloge i primjedbe na tekst novog pravilnika. Novi pravilnik bi trebao zamijeniti važeći pravilnik, a mi smo za vas izdvojili neke od promjena koje donosi novi pravilnik

 

 • Novi pravilnik propisuje uvođenje informacijskog sustava u koji treba dostavljati podatke o:
  1. svojim radnicima koji obavljaju poslove zaštite na radu (stručnjaci zaštite na radu, nositelji ovlaštenja i ostali stručni radnici)
  2. mjernoj i ispitnoj opremi za ispitivanja radne opreme i radnog okoliša
  3. ugovorima o obavljanju poslova zaštite na radu, imenovanju  stručnjaka zaštite na radu i evidencijama provedenih unutarnjih nadzora kod poslodavca temeljem ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu
  4. izrađenim procjenama rizika za poslodavce
  5. provedenim osposobljavanjima radnika, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu
  6. obavljenim pregledima i ispitivanjima radne opreme
  7. provedenim ispitivanjima fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.
  8. toga tko smije voditi poslove ZNRa za druge firme i tko smije osposobljavati koga. Npr  članak 7, stavka 5 kaže da za osposobljavanje iz ZNRa moraš imati andragoška znanja, tj položiti to na nekom od visokih učilišta.
 • Čl.11 st.5 – dokaze o vlasništvu mjerne i ispitne opreme (za poslove iz članka 2. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Pravilnika) – za ispitivanje radne opreme i okoliša morati će se imati u VLASNIŠTVU opremu za ispitivanje – to bi značilo da se ukida praksa posuđivanja ispitne opreme između ovlaštenih tvrtki
 • dokumentacija potrebna za dobivanje ovlaštenja sada uključuje: dokaz vlasništva ispitne opreme i privolu za objavu podataka (GDPR)
 • Čl. 12 – definira pravila pod kojima netko iz EU-a ili Švicarske može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu
 • Čl.13 – nadležnost nad ukidanjem ovlaštenja više nema ravnatelj ZUZNR-a nego buduće povjerenstvo. Ministarstvo će popis ovlaštenih osoba objavljivati na svojim internetskim stranicama
 • Čl.18 – ovlaštene osobe moraju u roku od 12 mjeseci donijeti godišnji plan usavršavanja za svoje stručnjake ZNRa

 

Download (PDF, 157KB)