Često smo imali upite naših korisnika o tome kako dodati još neke podatke u evidenciju koji nisu uobičajeni za druge tvrtke ali koji su njima potrebni da ih imaju u evidenciji.

Kako nismo željeli da naši klijenti imaju bilo kakve dodatne troškove odlučili smo uvesti mogućnost u aplikaciji da sami dodate željeno polje i sami odaberete koja će vrsta podatka (datum, tekst, padajući izbornik….) biti u njemu.

Kako bi imali mogućnost koristiti dodatna polja potrebno je učiniti slijedeće:

 1. otvorite zajedničke elemente klikom u glavnom meniju na link: “Zaj.elementi”.
 2. zatim na dnu menija koji će prikazati odaberite link: “Dodatna polja“.
 3. dodatna polja možete dodati na slijedećim dijelovima aplikacije:
  • Radnici
  • Radna oprema i objekti ispitivanja
  • Prijava ozljede na radu
 4. klikom na link: “Dodaj dodatna polja“, dolazite na novu stranicu na kojoj možete dodati nova polja i vidjeti popis dodatnih polja te s njima upravljati
 5. klikom na link: “+Dodatna polja” dodajete novo polje pri čemu u prvom stupcu birate naziv polja (npr. “Datum početka probnog rada”), a u drugom stupcu birate tip polja. Dostupni su slijedeći tipovi polja:
  • tekstualno polje – za unos običnog teksta
  • brojačano polje – za unos brojčanih vrijednosti
  • logičko polje – za unos predefiniranih vrijednosti (DA/NE i sl.)
  • datumsko polje – za unos kalendarskih vrijednosti (izbornik datuma iz kalendara)
  • definirane vrijednosti – predefinirane vrijednosti u obliku padajućeg izbornika
 6. klikom na ikonu kvačice s lijeve strane spremate novo polje

NAPOMENA: radna oprema i objekti ispitivanja imaju mogućnost da dodjeljujete za svaku vrstu radne opreme i objakata ispitivanja zasebna dodatna polja (recimo jedna polja za vatrogasne uređaje, a druga za radni okoliš itd.).

Kada ste unijeli željena polja možete otići u dio aplikacije na koji ste dodali polja (recimo otvorite radnika) i tamo će se u gornjem desnom kutu nalaziti nova ikona. Klikom na ikonu pojavljuju se nova polja koja ste unijeli i tu možete upisati nove vrijednosti za tog radnika.