Naša trajna zadaća je učiniti WebZNR aplikaciju što korisnijom i lakšom za korištenje. Jedan od važnijih poteza u tom smjeru je izrada što boljih i detaljnijih uputa za korištenje aplikacije WebZNR. Kako su do sada upute bile dostupne samo našim korisnicima s kojima imamo potpisane ugovore odlučili smo da iste učinimo dostupnima svima. 

Od sada na stranici: “Upute” na adresi https://www.zastitanaradu.hr/upute/ možete pronaći upute za osnovno korištenje sa pojašnjenjima i napomenama. Pokušali smo na što detaljniji i jednostavniji način opisati sve osnovne funkcije u aplikaciji te vam na što više olakšati njeno korištenje. 

Ova objava ne označava kraj našeg rada na uputama, naprotiv, ova objava je najava našeg još većeg ulaganja u razvoj aplikacije WebZNR i uputa za rad sa aplikacijom, dodavanje vizualnog sadržaja u upute (slike i video) te početak obrade kroz upute i naprednih funkcionalnosti u aplikaciji

Kako se aplikacija WebZNR konstantno razvija i kako se promjene na aplikaciji dešavaju na tjednoj razini također smo svjesni važnosti da iste uvijek budu aktualne. Na još nekoliko načina (newsletter, članci i sl.) pokušati ćemo vas držati što bolje obaviještenima o promjenama u aplikaciji. Upute će nam na više načina pomoći u tome. 

Također uskoro na našim stranicama možete očekivati i: “Zapisnik promjena“, putem kojeg ćete moći na jednostavan način pratiti što se sve radi u aplikaciji i koje su novosti uvedene u aplikaciju

I dalje vas  pozivamo da nam pišete te svojim prijedlozima pomognete da WebZNR bude još bolji nego što je to sada. 

Vaš WebZNR tim.