Sudjelovali smo na stručnom skupu Zaštita na radu – novi propisi, novosti, primjeri dobre prakse održanog u organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. U sklopu stručnog skupa predstavili smo naše viđenje kada je u pitanju zaštita na radu. Naš rad donosimo u cijelosti:

  1. UVOD

Korištenje WebZNR aplikacije kao alata koji će pratiti promjenu svijesti o sigurnosti i način na koji doživljavamo sigurnost na radu.

  1. E- UPRAVLJANJE ZAŠTITOM NA RADU EVOLUCIJA, A NE REAKCIJA

U trenutnom društvenom i ekonomskom okruženju u kojem živimo poimanje sigurnosti na radu i važnosti zaštite života i zdravlja radnika zaista se može nazvati neadekvatnom i površnom. Više je uzroka takvom stanju:

  • poslodavci vrlo često zaštitu na radu doživljavaju kao čisto rashodovnu stranu svoje bilance koja generira određeni trošak kojeg oni na kraju moraju platiti.
  • lošoj percepciji zaštite na radu znatno je doprinijelo društvo u kojem živimo, a u kojem ne postoji kultura upotrebe zaštitne opreme prilikom rada i važnost obučenosti za rad na siguran način. Tako se ne korištenje zaštitne opreme i preskakanje uputa za rad sa strojevima doživljava kao tradicija i svojevrsni simbol muškosti, a upotreba iste kao pomodarstvo i znak neiskustva.
  • dobar dio odgovornosti nose i državna tijela koja vrlo često posežu radije za sankcijama i krutom provođenju regulative te na taj način pretvaraju zaštitu na radu u sustav zadovoljavanja formi i parafiskalni namet dok se promjena svijesti o zaštiti na radu te stvarno i realno povećanje sigurnosti stavlja u drugi plan.
  • u sivu sliku percepcije uklopile su se ovlaštene tvrtke koje su reagirale na financijsku krizu potpunim srozavanjem cijena svojih usluga, a time neminovno i kvalitete svoga rada. Anomalije proizašle iz ovakve situacije dugoročno su negativno utjecale na struku i percepciju javnosti o njima.
  • stručnjaci zaštite na radu na kraju su, češće osobnim ambicijama pojedinaca nego usmjerenom politikom tvrtke i države, podijeljeni na one koji ozbiljno, profesionalno i pedantno prilaze poslu za koji su zaduženi i onih koji taj posao doživljavaju površno i neprofesionalno.

U takvoj situaciji promjena svijesti o zaštiti na radu i promjena načina na koji ju doživljavamo kao društvo je osnovni preduvjet kako bi kroz par godina mogli vidjeti neke veće pomake u pravom smjeru.

Ta promjena treba početi od toga da se na zaštitu na radu gleda kao na evolucijski proces u jednoj tvrtki, a ne reakcija na negativni događaj. Tvrtkama se moraju pojasniti višestruke koristi koje dobivaju promjenom pristupa zaštiti na radu i to od materijalnih u obliku smanjenja ozljeda na radu, kazni, troškova liječenja i sudskih postupaka do onih  indirektnih poput bolje percepcije javnosti (PR), bolje percepcije poslodavca na tržištu radne snage, marketinški potencijali društveno odgovornog ponašanja itd.

U tvrtki Linija koda zato želimo od samog početka biti dio te promjene pristupa zaštiti na radu te svoj proizvod, aplikaciju za praćenje evidencija zaštite na radu – WebZNR, postepeno prilagođavati novim procesima koje će tvrtke morati uvesti ako se žele odmaknuti od navedenog negativnog pristupa zaštiti na radu. Želimo da naš WebZNR postane alat koji će pomoći da tvrtke na lakši način planiraju, educiraju, provode i kontroliraju procese koji će kroz dogledno vrijeme pokazivati konkretne učinke, a koji će biti vidljivi kroz smanjeni broj incidenata, veću sigurnost i educiranost radnika te manje troškove za poslodavce.

  • Planiranje

Aplikacija WebZNR već sada kroz postojeće funkcionalnosti može višestruko pomoći u planiranju novih načina provođenja zaštite na radu u tvrtkama koje ju koriste. Od procjene rizika koja je na razini baze podataka povezana sa evidencijom zaštite na radu do izvještaja u kojima je u par klikova moguće doći do informacija o količinama zaštitne opreme, osposobljenosti radnika, broju i vrsti radnih mjesta, koji su sve poslovi dio poslovnog procesa, budžeti i troškovnici i sl. Sve su to informacije koje se nalaze u aplikaciji, a koje će znatno doprinijeti da se na što bolji način osmisli plan temeljen na stvarnim i aktualnim podacima.

2.2 Educiranje

Educiranje radnika je zasigurno najvažniji element u provođenju evolucijske politike zaštite na radu. Provesti ovakav plan unutar tvrtke je praktično nemoguće ukoliko se proces nije uključilo sve radnike koji sudjeluju u poslovnom procesu, a koji često svoj dio poslovnog procesa najbolje i poznaju. Njihova uloga je tu naprosto nezamjenjiva i jedan od bitnijih elemenata ovog procese. Cilj je podići njihovu zainteresiranost za zaštitu na radu, osvijestiti njenu važnost za njihove živote i zdravlje te jasno im pokazati kako i sami mogu utjecati na taj proces svojim prijedlozima koji će se uvažiti i primijeniti ukoliko se pokažu dobrima. Na jednu stranu tvrtka dobiva vrijedni izvor informacija i direktnu nefiltriranu informaciju sa terena dok radnik istovremeno se osjeća cjenjenije i  sigurnije. Njegova percepcija o poslodavcu se pri tome znatno mijenja što ima direktni učinak kroz povećanu produktivnost radnika, smanjenje trajanja bolovanja, smanjenje izostanaka i slično. Aplikacija WebZNR tu služi kao platforma putem koje će vršiti osposobljavanja radnika te putem koje je moguće provesti dostupnost informacija gdje i kada ih radnik treba (korisnički portal).

2.3 Provođenje

Provođenje ovakvog plana zasigurno nije jednostavno i uključuje mnogo inicijalnog napora od strane uprave, radnika ali pogotovo stručnjaka zaštite na radu koji će biti koordinatori, a vjerojatno i inicijatori jedne ovakve promjene. Stoga je jako bitno da se druga zaduženja i tekući poslovi rade na što učinkovitiji način sa ulaganjem što manjeg broja resursa – prvenstveno radnih sati stručne službe. Aplikacija WebZNR  kroz praćenje rokova, izradu obrazaca, izvještaje i sl. riješit će stručnu službu nepotrebnih zadataka i omogućiti im vrijeme i resurse da zaista rade na povećanju sigurnosti radnika u svojoj tvrtki. Rastuće potrebe za informacijama dovesti će do uvođenja novih obaveza za stručnjake zaštite na radu poput predaje izvještaja u centralni podatkovni sustav ZUZNR-a što će uz pomoć aplikacije WebZNR biti krajnje pojednostavljeno ili još vjerojatnije potpuno automatizirano. Uvođenje elektronske prijave ozljede na radu i e-uputnice samo je još jedan dokaz u kojem će smjeru ići vođenje evidencija i koliko će upotreba sustava poput WebZNR-a biti apsolutno neophodna ukoliko stručna služba misli aktivno raditi na povećanju sigurnosti u svojoj tvrtki.

2.4 Kontroliranje

Kontrola provođenja evolucijske politike zaštite na radu podrazumijeva konstantnu prisutnost stručnjaka zaštite na radu u proizvodnim pogonima i radnim mjestima kako bi se direktno na terenu mogle uočiti nove / stare nepravilnosti i pravovremeno se na njih reagirati. Uloga stručnjaka zaštite na radu kao čisto uredski posao birokratske prirode je anakronizam kojeg se treba što prije riješiti. Stručnjak zaštite na radu je terenski radnik koji mora jako dobro poznavati sve radne procese svoje tvrtke, nametnuti se radnicima kao partner u zaštiti njihova zdravlja, a svom poslodavcu kao vrijedni dio radne zajednice tvrtke koji dugoročno štiti svoju tvrtku i doprinosi njenom uspjehu. Postići sve to a da pri tome svaki podatak vam nije na dohvat ruke je naprosto nemoguće. Alat poput WebZNR aplikacije je nezamjenjiv ukoliko ne terenu želite imati sve informacije kao da se nalazite u uredu. Evidencija dostupna na svakom uređaju koji se može spojiti na Internet plus digitalna arhiva u kojoj je sva dokumentacija vezana uz zaštitu na radu jedini je način da stručnjak zaštite na radu može biti na terenu i istovremeno znati što se dešava u ostatku tvrtke. Povratne informacije od kolega i radnika moraju mu biti odmah dostupne, a vrijeme reakcije minimalno. Takav zadani okvir bez upotrebe digitalne tehnologije jednostavno nije moguće postići –  ne danas i ne uz sve navedeno.

  1. ZAKLJUČAK

Informacijska tehnologija i njena primjena na području zaštite na radu ima zaista svijetlu budućnost. Umrežene baze podataka, precizni podaci i statistike koje će se iz njih izvući omogućiti će tvrtkama povećanje sigurnosti njihovih radnika i smanjenje troškova vezanih uz zaštitu u radu. Nema sumnje da će tvrtke vrlo brzo prepoznati te mogućnosti pri čemu vjerujemo da će u Hrvatskoj aplikacija WebZNR imati i dalje vodeću ulogu.