Kada se odlučite za bilo kakvo rješenje za vašu evidenciju zaštite na radu prvi zadatak koji će vas čekati je unos podataka u bazu. Za male tvrtke postupak unosa je relativno jednostavan i jedna osoba lako može popuniti bazu bar kada su osnovne informacije u pitanju.

No kod srednjih i velikih korisnika postupak unosa može biti obiman zadatak kojeg se mora rješiti. Mi smo, kako smo već pisali, dobrim dijelom olakšali postupak dodavanjem mogućnosti automatskog uvoza podataka zaposlenika u bazu. Za one tvrtke koje su željele dodatno automatizirati unos smo radili prilagođena rješenja tako da smo iz postojećih baza ili dokumenata uvezli nove setove podataka.

No kako bi tada ponovno na našem klijentu ostao zadatak dodatnih unosa i izrade digitalne arhive (prebacivanje svih papirnih dokumenata u PDF datoteke i postavljanje unutar aplikacije WebZNR) odlučili smo uvesti novu uslugu.

Naime, ukoliko želite Linija koda d.o.o. će preuzeti na sebe cijeli zadatak unosa podataka u WebZNR aplikaciju uključujući izradu organizacijske strukture, popunjavanje svih potrebnih informacija u aplikaciji, izradu digitalne arhive vaših dokumenata itd. Riječ je dakle o usluzi “ključ u ruke” pri čemu vi na kraju dobivate potpuno funkcionalnu aplikaciju sa svim potrebnim informacijama i svim dokumentima.

Za sve upite po ovom pitanju slobodno nam se javite na mail [email protected]