Kao što je mnogima već poznato u sklopu aplikacije WebZNR postoji modul za vođenje evidencija osposobljavanja radnika. Naime, kroz aplikaciju je moguće voditi evidencije o teoretskom i praktičnom osposobljavanju, izdavati zapisnike, upisivati radnicima osposobljavanja automatski u njihove evidencije te također grupno unositi osposobljavanja.

Modul podržava sve vrste osposobljavanja, a sada smo htjeli omogućiti da za svaku vrstu osposobljavanja možete odabrati i oblik šifre koja će se koristiti za pojedinu vrstu osposobljavanja.

Nakon što u izborniku: “Osposobljavanja”, odaberete: “Vrste osposobljavanja” dolazite na popis svih vrsta osposobljavanja koja imate.

Klikom na link: “+Novi“, dodajete novu vrstu osposobljavanja. Kada popunite polja koja se od vas traže na dnu stranice imate mogućnost unosa oblika šifre koja će se koristiti za tu vrstu osposobljavanja. Imate više mogućnosti da si generirate šifru u željeni oblik koji će se na dalje samostalno popunjavati.

Nako što kliknete link: “Snimi” kreirali ste novu vrstu osposobljavanja za koju će se prilikom kreiranja novih uvjerenja za radnike automatski generirati brojeve uvjerenja prema vašem predlošku.