U ISZNR modul smo ovih dana implementirali još tri nova tipa dokumenta. To je Ugovor, Interni nadzor i Procjena rizika.

Od sada u aplikaciji pod tipom dokumenta osim: radna oprema, biološki, kemijski, fizikalni i osposobljavanja imamo još tri tipa dokumenta koje možete odabrati kako bi se automatski predavali u ISZNR sustav Ministarstva.

Dakle sada možete i ova tri tipa dokumenta jednostavno i automatski predavati u sustav Ministarstva putem ISZNR modula aplikacije WebZNR.

Naravno pri tome, kao i za druge tipove dokumenata, dobivate jednostavan uvid u sve dokumente koje izdaje vaša tvrtka, sigurni ste da su isti predani u sustav Ministarstva te su vaši podaci sigurno pohranjeni na našim serverima.

I dalje nastavljamo intezivno raditi na aplikaciji, razvijati nove mogućnosti i unapređivati postojeće o čemu ćemo vas uskoro informirati.