Od sada u aplikaciju WebZNR imate mogućnost unijeti predefinirane vrijednosti za zaštitna sredstva i na taj način omogućiti svim korisnicima aplikacije WebZNR da iz padajućih izbornika biraju vrijednosti za pojedina zaštitna sredstva.

Kako bi uključili ovu mogućnost potrebno je da u gornjem desnom kutu aplikacije kliknete na svoje korisničko ime te odaberete link: “Postavke“, te pronađete odlomak: “Predefinirane vrijednosti za zaštitna sredstva“.

Prvo je potrebno da za postavite kvačicu na kućicu: “Koristi predefinirane vrijednosti za ZS”

Zatim imate mogućnost da, ukoliko ste već koristili aplikaciju i unosili vrijednosti za zaštitna sredstva, popunite tablicu vrijednostima koje već imate u aplikaciji. To činite na način da kliknete na link: “Popuni tablicu s  veličinama iz ZS“.

Nakon toga možete unijeti nove vrijednosti klikom na link: “+Dodaj novu vrijednost za zaštitno sredstvo“.

Kada ste završili sa unosom predefiniranih postavki kliknite na link: “Snimi“.

Sada će vrijednosti koje ste unijeli pojaviti se unutar aplikacije te će svi korisnici aplikacije iz padajućih izbornika moći birati vrijednosti za pojedino zaštitno sredstvo