Na temelju povratnih informacija naših klijenata razvili smo nove mogućnosti u aplikaciji WebZNR. 

Tako od sada na stranici radnika u popisu uvjerenja ili zaštitnih sredstava na vrhu tablice imate mogućnost uključiti filter: “Prikaži samo važeća“, nakon čega će u vašem popisu uvjerenja ili zaštitnih sredstava biti prikazana samo ona koja su trenutno važeća (prema datumu do kada vrijede). Na ovaj način smo korisnicima aplikacije željeli dodatno pojednostaviti pregled uvjerenja i zaštitnih sredstava s tim da i dalje imaju arhivu svih uvjerenja i zaštitnih sredstava na uvid

NAPOMENA: kako bi imali arhivu izdanih uvjerenja i zaštitnih sredstava trebate svaki put dodati novo uvjerenje/zaštitno sredstvo, a ne editirati postojeća (koja ističu ili su istekla). Naša preporuka je da unosite svaki puta novo uvjerenje/zaštitno sredstvo je na taj način dobivate arhivu uvjerenje/zaštitnih sredstava koje ste izdali za pojedinog radnika što se u praksi pokazalo kao vrijedan podatak. 

Također smo i na popisu svih uvjerenja i zaštitnih sredstava dodali i drugačija sjenčenja kako bi i u tom pregledu jasno bilo vidljivo koja uvjerenja i zaštitna sredstva više nisu važeća

U istom dijelu aplikacije možete definirati koje stupce želite vidjeti u pregledu uvjerenja i zaštitnih sredstava.

Na ovaj način dodatno možete prilagoditi sadržaj aplikacije prema vašim potrebama.