Jedna od mnogih prednosti aplikacije WebZNR je i jednostavno upravljanje pravim korisnika na pojedinom dijelu aplikacije. U par klikova definirajte koja prava imaju pojedini korisnici na razini cijele aplikacije ili na razine organizacijske strukture.