Nakon što je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava jučer dostavilo obavijest ovlaštenim osobama (koju donosimo u nastavku teksta) odlučili smo napisati ovaj članak. Ministarstvo u svojoj obavijesti izričito kaže: “…ovlaštena osoba mora izrađivati i provoditi godišnje planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu…”.

Time se želi reći da ovlaštene osobe (kontrolne kuće) nisu imune na vođenje svojih internih evidencija i to ne samo za izobrazbu i stručno usavršavanje već i za liječničke preglede svojih zaposlenika itd.

Ono što aplikacija WebZNR omogućuje je da pored vođenja evidencija svojih klijenata na sistematičan i praktičan način iste mogu voditi i svoje evidencije putem aplikacije WebZNR. Tako je moguće kroz našu aplikaciju dobiti uvoz podataka o zaposlenicima ovlaštene osobe iz ISZNR-a nakon čega je moguće za svakog zaposlenika voditi evidencije o tome kada je obavljeno stručno osposobljavanje, kada ističu liječnički pregledi i sl. Također uz svako uvjerenje možete priložiti datoteke i time dobiti sve podatke na jednom mjestu o svom zaposleniku.

Prilikom provođenja liječničkih pregleda ovlaštene osobe imaju mogućnost kreirati RA1 uputnice, kao što to mogu i naši ostali klijenti, po više kriterija i automatski popunjavati podatke u njima, unijeti RA2, i pospremiti dokumentaciju s tog liječničkog pregleda itd.

Naravno tu su i sve ostale mogućnosti od vođenja zaštitnih sredstava, do unosa dokumentacije i sl.

Na ovaj način ovlaštene osobe mogu na jednostavan način voditi svoje interne evidencije kroz već postojeće mogućnosti aplikacije WebZNR i time zaista i formalno zadovoljiti ono što traži Ministarstvo u svom dopisu te imati pregledan i sistematičan plan izobrazbe zaposlenika.

Obavijest vam donosimo u nastavu teksta:

 

Poštovani,

obzirom na pitanja pojedinih ovlaštenih osoba vezano uz članak 9. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 50/19), a u svezi izrade i provedbe godišnjih planova izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu dostavljamo sljedeću obavijest:

Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu u članku 9. propisano je da ovlaštena osoba mora izrađivati i provoditi godišnje planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu u odnosu na metode obavljanja poslova zaštite na radu prema Poslovniku o radu, u opsegu dobivenog ovlaštenja i o tome voditi odgovarajuće zapise. Nadalje, planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja ovlaštene osobe provode u suradnji sa: visokoškolskim i znanstvenim ustanovama; ustanovama za obrazovanje odraslih; javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva; udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja te drugim pravnim i fizičkim osobama čija je djelatnost u skladu s vrstama poslova za koje se izdaje ovlaštenje.

Navedene odredbe ne tumače se na način da se edukacija stručnjaka zaštite na radu odvija „jednom godišnjem“ prisustvom na bilo kakvoj edukaciji već isključivo na edukacijama koje se odnose na metode obavljanja poslova zaštite na radu u skladu s dobivenim ovlaštenjem. Intencija je da se godišnji planovi izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja temelje na edukacijama koje se provode u suradnji navedenim ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama čija je djelatnost u skladu s vrstama poslova za koje se izdaje ovlaštenje.

Znači, naglasak je stavljen na moguću međusobnu suradnju ovlaštenih osoba te suradnju s drugim obrazovnim ustanovama, a nikako na način da se navedene odredbe Pravilnika tumače da je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava zaduženo za edukaciju.

Ukoliko je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava tijekom pojedine kalendarske godine organizator pojedinih skupova, čije su teme ili sadržaji u skladu s metodama obavljanja poslova zaštite na radu, tada će se prisustvo takvim skupovima uvažavati kao dio stalnog stručnog usavršavanja pored ostalih planiranih edukativnih sadržaja za tekuću godinu.

S poštovanjem,

UPRAVA ZA RAD I ZAŠTITU NA RADU

Sektor za zaštitu na radu

Služba za zaštitu na radu

Ulica grada Vukovara 78

HR – 10000 Zagreb

e-mail: [email protected]