Izašao je novi zakon u NN 14/2021.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke. U nastavku možete pročitati sve izmjene i dopune.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_14_272.html