Ovim putem želimo svim našim  korisnicima aplikacije i  čitateljima  čestitati Svjetski i Nacionalni dana zaštite na radu.

Svečano obilježavanje Svjetskog i Nacionalnog dana sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu ove godine odvija se putem organiziranog   Webinar  “Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja – sprečavanje mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom”.  Webinar uključuje održavanje prezentacija , dodjelu nagrada i priznanja istaknutim pojedincima za doprinos na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u prethodnom razdoblju.

Obilježavanjem ovog dana ima za cilj  podići  svijesti  o važnosti sustavnog unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom.

Unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu neprekidni proces na kojem se radi i  u kojem svako ima svoju ulogu.

Svima želimo puno uspjeha u sustavnom unapređivanju sigurnosti i zaštite zdravlja radnika .