Ministarstvo zdravstva donijelo je PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU RADNIKA IZLOŽENIH STATODINAMIČKIM, PSIHOFIZIOLOŠKIM I DRUGIM NAPORIMA NA RADU. Navedeni pravilnik obavljen je u NN 73/21.