Od sada je aplikacija WebZNR dostupna studentima i profesorima Visoke škole za sigurnost (dio SSBM Geneva) za potrebe nastave u području zaštite na radu i zaštite od požara, a predviđeno je i zajedničko organiziranje predavanja i radionica o mogućnostima primjene WebZNR u praksi, kao i sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima koji pokrivaju zajedničko interesno područje.

Visoka škola za sigurnost

Visoka Škola za Sigurnost (VSS) je dio SSBM Geneva koja je globalna, inovativna i jedinstvena škola sa studentima iz preko 70 zemalja iz cijeloga svijeta. VSS izvodi preddiplomski stručni studij sigurnosti, specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti (smjerovi: Zaštita osoba i imovine, Zaštita na radu, Zaštita od požara, Zaštita okoliša), stručna usavršavanja i osposobljavanja (npr. Obavljanje poslova informacijske ili poslovne sigurnosti), kao i različite obrazovne programe u suradnji s SSBM Geneva.

Ove godine ostvarili su i rekordan broj upisa studenata, te je grupa popunjena za generaciju 2021/2022, a zainteresirani studenti mogu poslati upite za upis u 2022./2023. godini.

Za više informacija o Visokoj školi za sigurnost posjetite njihove stranice: https://www.vss.hr/