U Narodnim Novinama br 42/2021 objavljenim 23.12.2021. napisan je novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita. Jedna od najbitnijih promjena za naše korisnike su novi obrasci ZOS i ZOOP, promijenjen način provođenja osposobljavanja radnika za rad na siguran način i osposobljavanja ovlaštenika i povjerenika, a za ovlaštene tvrtke i osposobljavanje poslodavaca.

Radnike možete i dalje sami osposobljavati, a ako imate radnike koji ne znaju hrvatski, obvezni ste ih osposobiti na jeziku koji je njima razumljiv što ne mora nužno biti engleski. Osim samog predavanja, nužno je imati i materijale i upute za rad na stranom jeziku.

Online osposobljavanje tj eLearning je sada izričito dopušten, ali je nažalost nametnuta obveza praktičnog osposobljavanja svih radnika. Do sada to nije bilo potrebno za radnike kod kojih smo procijenili minimalne rizike.

Što se tiče ovlaštenika i povjerenika, konkretan sadržaj programa osposobljavanja ostao je isti (Prilog 1 Pravilnika), ali sada je uveden pojam “usavršavanje” svakih pet godina i za povjerenike i za ovlaštenike. Time oni neće biti ponovno osposobljeni, nego usavršeni pa će tako pisati i na ZOOP obrascu. Glavna razlika je u tome što se na usavršavanju koristi “program usavršavanja” uz postojeći “program osposobljavanja”, a trebao bi sadržavati informacije o tome što se promijenilo po pitanju obveza, prava i propisa za specifičnu djelatnost od trenutka prethodne edukacije.

ZOS obrazac ima sljedeće promjene:
– uvedena je oznaka zapisnika, ali nije definiran njezin specifični format. Pretpostavljamo da je to ostavljeno vama na odabir, a WebZNR omogućava automatsko pobrojanje dokumenata u različitim oblicima, a oblik možete samo formirati npr: definiranjem tipa oznake [GODINA]/[RB:3] svi zapisnici imat će oznaku npr: 2021/001, 2021/002 i td. Detaljnije je opisano pod postavkama za svaku vrstu osposobljavanja.
– uveden je “internacionalni identifikator” koji je potrebno popuniti ako radnik nema OIB
– “Poslovi koje će radnik obavljati i mjesto obavljanja tih poslova” su sada “Opis poslova i aktivnosti koje će radnik obavljati te mjesto rada”. Ako ste u WebZNRu popunili procjenu rizika, ova polja će se automatski popuniti iz vaše procjene, a u protivnom možete ih ručno upisati
– “Mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja radnika” kao i “Praktični dio provjere završen je dana” su sada preformulirani u:
“Mjesto, razdoblje i način provođenja teorijskog dijela osposobljavanja radnika”
“Mjesto i razdoblje praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti radnika”
Za pojam razdoblje omogućen je unos datuma početka i kraja teorijskog i praktičnog osposobljavanja, a način provođenja teorijskog dijela smo za sada postavili odabir “on-line metodom” ili “učionica
– “Radnik pravilno koristi sredstva rada” sada je postalo “… koristi radnu opremu/sredstva rada”
– “Radnik pravilno koristi i samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja zaštite na sredstvima rada” sada je postalo “… zaštite na radnoj opremi/sredstvima rada”
– pojam “radna oprema/sredstva rada” nije promijenjen u 7-oj točci, tamo je ostalo samo “sredstva rada”
– tekst o ocjeni osposobljenosti radnika je samo zamijenio da je radnik osposobljen na poslovima i aktivnostima, a ne poslovima i zadacima na koje je raspoređen
– ako je osposobljavanje obavila ovlaštena osoba, dodano je specifično polje “Naziv i podaci ovlaštene osobe”

ZOOP obrazac uveo je sljedeće promjene:
– obveza odabira “osposobljenosti” ili “provedbe usavršavanja”. Ovlaštenik više nema obvezu ponovno osposobljavanja, nego “usavršavanja” pa je bitno razlikovati ta dva pojma
– ZOOP je sada predvidio i mogućnost osposobljavanja poslodavca – pretpostavljamo da će se ovo koristiti kod malih poduzetnika gdje je odgovorna osoba predstavnik poslodavca te će ona biti osposobljena kao poslodavac, a ne ovlaštenik
– “sadržaj osposobljavanja” može ovisno o prethodnom odabiru biti i “sadržaj usavršavanja”, ali konkretan popis sadržaja ostao je isti neovisno o tome radi li se osposobljavanje ili usavršavanje
– također, dalje kroz obrazac gdje se spominjalo “osposobljavanje” sada je mogućnost odabrati “usavršavanje”
– na dno obrasca je dodana mogućnost unosa podataka ovlaštene osobe kao i na ZOS obrascu

ZOOP – zapisnik o osposobljavanju radnika za rad na siguran način

Zaposinik o osposobljavanju poslodavca ovlaštenika povjerenika