Stiglo je mišljenje vezano uz liječničke preglede radnika. Iz mišljenja se može iščitati da je preporuka da se odgode svi liječnički pregledi koji nisu: “Neodgodivi pregledi pri medicini rada“.

Ne odgodivim pregledima pri medicini rada u uvjetima pandemije smatraju se:

  1. prethodne preglede radnika koji se zapošljavaju na poslovima s posebnim uvjetima rada
    na radna mjesta nužna za funkcioniranje države u izvanrednim uvjetima;
  2. periodične preglede radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada
    koji uključuju izloženost opasnostima i odgovornost za sigurnost drugih osoba
    i materijalna dobra
  3. preventivne preglede (prethodne, periodične,izvanredne) profesionalnih vozača.

HZZO pri tome je već polovinom ožujka objavio da:

Temeljem učestalih upita vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju te obavljanje preventivnih periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene zaštite radnika u propisanim rokovima, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), u okvirima svoje nadležnosti, obavještava kako će predmetne izvanredne okolnosti smatrati opravdanim razlogom za obavljanje navedenih pregleda izvan propisanih rokova na teret sredstava HZZO-a te će se od dana 16. ožujka 2020. godine pregledi i nakon proteka roka moći obaviti na teret sredstava HZZO-a prestankom navedenih okolnosti.

U nastavku donosimo cijelo mišljenje u PDF formatu:

Download (PDF, 186KB)