prilog-ozljede-na-raduWebZNR aplikacija vam, među ostalim, omogućuje kreiranje digitalne arhive unutar aplikacije. Digitalna arhiva vam omogućuje sve dokumente koje imate u svojim arhivama i registratorima prebacite u digitalni oblik i prenesete ih u WebZNR aplikaciju. To radite na način da dokumente prilažete uz određenog radnika, radno mjesto, stoj ili organizacijsku jedinicu. To može biti preslika osobne iskaznice, zapisnik o ispitivanju stroja ili evakuacijski plan, a ono što je za vas bitno nalazi se na logičnom mjestu i vama uvijek dostupno.

Na ovaj način ćete zaista postići da imate potpuno digitaliziranu evidenciju zaštite na radu i zaštite od požara

Naši korisnici znaju na koji način pristupamo razvoju aplikacije. Naime, svaki zahtjev za promjenom na aplikaciji koji se može primijeniti na sve naše klijente mi tretiramo kao vrijednu povratnu informaciju naših korisnika. Takve zahtjeve rješavamo bez naknade te ih na tjednoj bazi objavljujemo kao besplatne izmjene na aplikaciji za sve klijente. 

Jedan od takvih zahtjeva naših korisnika bila je mogućnost da, kao što se to može kod djelatnika, strojeva, radnih mjesta…, omogući i dodavanje priloga kod prijava ozljede na radu. Na taj način bi naši klijenti mogli dodavati priloge uz prijavu ozljede na radu poput izvještaja inspektora ili policije, liječničke dokumentacije i svega onoga što bi moglo se pojaviti kao dokument, a vezano je uz konkretnu prijavu ozljede.

Ne trebamo ni reći da nam se ideja itekako svidjela i da smo već razvili i implementirali tu mogućnost u aplikaciji WebZNR. 

 

2017-09-12T14:39:25+02:00 22.11.2016|