Kontinuirano pratimo zahtjeve naših korisnika i radimo na razvoju aplikacije. Sada smo dodali još jednu mogućnost za koju vjerujemo da će olakšati korištenje aplikacije i vođenje evidencija radne opreme i objekata ispitivanja.

Naime, od sada možete pojedinu radnu opremu ili objekt ispitivanja vezati na neku drugu opremu ili objekt ispitivanja i tim ih dovesti u koleraciju u svojim evidencijama. Na ovaj način možete pojedini npr. vatrogasni uređaj vezati uz određeni objekt (npr. Hala B). Dodatno možete urediti evidenciju tako da ćete otvaranjem objekta Hala B iz našeg primjera točno vidjeti koji su vatrogasni uređaji u tom objektu. Pod istim objektom vidjet ćete i drugu radnu opremu ili objekte poput mikroklime, gromobrana i sl. Na ovaj način možete npr. povezati vatrogasni uređaj sa vozilom u kojem se nalazi i sl.

Vezivanje radne opreme uz objekt radite tako da odaberete uređaj i otvorite njegovu karticu nakon čega možete vidjeti da je dodano novo polje: “Vezano na radnu opremu/objekt ispitivanja“. Kroz taj podajući izbornik birate uređaj ili objekt na koji možete povezati u našem primjeru plinski viličar:

Nakon što povežete uređaje na svakom od njih će se pojaviti nova kartica: “Vezana radna oprema i objekti ispitivanja“, gdje će se nalaziti popis svih uređaja/objekata na koji je vezan konkretni uređaj/objekt.

I dalje intezivno nastavljamo sa razvojem aplikacije i uskoro možete očekivati još više novosti…