Već smo pisali o novom pravilniku koji je, među ostalim, najavio i početak rada novog Informacijski sustav zaštite na radu (IS ZNR).

Isti je sada dostupan na adresi: https://isznr.mrms.hr/ , a mi vam donosimo nešto više detalja o sustavu i upute za rad koje su objavljene na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Više informacija također možete dobiti na: Kontakt / Helpdesk; Tel: +385 01 6459 233/228; Mail: [email protected]

IS ZNR sadržava podatke o ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu i njihovom obavljanju poslova zaštite na radu za poslodavce, različite podatke koje svi poslodavci prema Zakonu o zaštiti na radu i drugim važećim propisima imaju obvezu redovno dostavljati Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava putem Informacijskog sustava.

Podaci iz IS ZNR koristit će se za stručni nadzor i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu u odnosu na dobivena ovlaštenja, praćenje stanja zaštite na radu, izradu stručnih mišljenja iz zaštite na radu za različite subjekte, provođenje statističkih istraživanja iz zaštite na radu, izrađivanje programa, vodiča, metoda i modela zaštite na radu, utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada, pružanje pomoći udruženjima poslodavaca, sindikatima, ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu te tijelima uprave, provođenje akcija s pojedinih područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu te za unapređivanje ukupnog stanja zaštite na radu.

Download (PDF, 1.56MB)