Novi pravilnici o zaštiti radnika izloženosti buci, vibracijama i opasnim kemikalijama

U Narodnim Novinama 148/2023 objavljenim 13.12.2023. objavljena su tri nova pravilnika: Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima Isti će na [...]

2023-12-15T10:32:59+01:0015.12.2023|

Predlošci ZOS i ZOOP obrasca

U WebZNR-u se od 1.1.2022. nalaze predlošci novih ZOS i ZOOP obrazaca. Obrasce možete jednostavno početi koristiti tako da ih umetnete iz naših predložaka (Osnovni podaci > Upitnici): Nakon toga možete odabrati da li ste poslodavac koji sam provodi osposobljavanje ili ste ovlaštena tvrtka pa osposobljavate radnike drugih poslodavaca (Izbornik ISZNR > Tipovi dokumenata). [...]

2022-01-03T14:46:12+01:003.01.2022|

Novi pravilnik o osposobljavanju

U Narodnim Novinama br 42/2021 objavljenim 23.12.2021. napisan je novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita. Jedna od najbitnijih promjena za naše korisnike su novi obrasci ZOS i ZOOP, promijenjen način provođenja osposobljavanja radnika za rad na siguran način i osposobljavanja ovlaštenika i povjerenika, a za ovlaštene [...]

2021-12-24T14:34:39+01:0024.12.2021|

Zakonodavstvo | Novi pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme

U Narodnim Novinama 5/2021. objavljen je novi  Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme.  Prema navedenom pravilniku Poslodavac mora osigurati i staviti na raspolaganje radnicima tehničke upute te upute za uporabu osobne zaštitne opreme. Tu obavezu koja Vam se nalaže prema pravilniku možete osigurati tako da upute postavite ili izradite  u našoj aplikaciji , a [...]

2021-01-22T14:10:23+01:0022.01.2021|

Zakonodavstvo | Novi pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu

U Narodnim novinama, broj 129/20 od 23. studenog  2020. godine objavljena je Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu. Pravilnik  je stupio  na snagu  01.12.2020. Stupanjem na  snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN, br. 155/08). Na temelju članka 45. stavka 5., a u vezi s člankom 50. stavkom 6. Zakona [...]

2020-12-09T10:43:39+01:009.12.2020|

Zakonodavstvo | Novi pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

U Narodnim Novinama 105/20 od 22.09.2020. objavljen je revidirani Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada. U ovom pravilniku prihvaćeni su neki od prijedloga  Hrvatske udruge poslodavaca. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (»Narodne novine«, broj 29/13). Između ostaloga u čl. 3. st.3. [...]

2020-09-28T15:54:44+02:0028.09.2020|

Zakonodavstvo | Medicina rada u razdoblju pandemije COVID19

Stiglo je mišljenje vezano uz liječničke preglede radnika. Iz mišljenja se može iščitati da je preporuka da se odgode svi liječnički pregledi koji nisu: "Neodgodivi pregledi pri medicini rada". Ne odgodivim pregledima pri medicini rada u uvjetima pandemije smatraju se: prethodne preglede radnika koji se zapošljavaju na poslovima s posebnim uvjetima rada na radna mjesta [...]

2020-04-03T10:18:58+02:003.04.2020|

Zakonodavstvo | Mišljenje MRMS-a vezano uz ispitivanja sredstava rada

Na traženje HUP-a Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je izdalo mišljenje vezano uz ispitivanja sredstava rada tokom trajanja pandemije COVID-19 virusa. Mišljenje vam u nastavku teksta donosimo u cijelosti. U vezi s obvezom obavljanja pregleda odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu [...]

2020-03-26T11:40:27+01:0026.03.2020|